Zistite vzdialenosť medzi dvoma IPv4 adresami a analyzujte iné parametre ako , kto je internetovým poskytovateľom danej IP adresy atď.